Үйл ажиллагааны тайлан

2022-12-30Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт 73,6% буюу хэрэгжих шатанд байна гэж дүгнэлээ.
2022-12-28Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө болон 3 сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хүрээнд
2022-12-09төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн санхүүжилт, хэрэгжилт, явц, үр дүн;
2022-12-09хуульд өөрөөр заагаагүй бол хариуцсан салбарын үйл ажиллагааны статистик мэдээлэл
2022-12-09өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээ
2022-12-09хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээний тайлан
2022-12-09хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайлан.
2018-11-23Ил тод байдлын тайлан
Санал асуулга

Танд манай сайтын шинэ загвар таалагдаж байнуу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР