Мэдээ

2022-11-17ОНГОН СУМАНД "ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА-ЦАХИМ ШИЛЖИЛТ" АЯНЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА.
2022-11-16"ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА-ЦАХИМ ШИЛЖИЛТ" АЯНЫ ХҮРЭЭНД 2022 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 16-НЫ ӨДӨР НАРАН СУМАНД АЖИЛЛАЛАА.
2022-11-15НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГИЙГ 2022 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 15-НЫ ӨДӨР ДАРЬГАНГА СУМАНД ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА.
2022-11-14НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГИЙГ АСГАТ СУМАНД ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА.
2022-10-26"ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА ЦАХИМ ШИЛЖИЛТ-2022" НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ ТҮМЭНЦОГТ СУМАНД ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
2022-09-20БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД Б.МӨНХБААТАР СҮХБААТАР АЙМАГТ АЖИЛЛАЛАА.
2022-09-19“АЙМГИЙН ТӨВҮҮДИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН "9206-МОН ТӨСӨЛ” ДУУСАХ ШАТАНДАА ОРЛОО
2022-09-19• Дахивар хатуу хаягдлыг ашиглах бизнесийн санаачлагуудыг дэмжиж нийт 4 бизнесийн бичил тэтгэлэг олгосон.
2022-09-14Сүхбаатар аймгийн 13 сумын нутаг дэвсгэрт газар зүйн нэрийн ажлын хээрийн тодруулалт
2022-08-24СҮХБААТАР АЙМГИЙН СУМДЫН ГАЗРЫН ДААМЛУУДЫГ ЗАРИМ АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД АЙМГИЙН ТӨВ ДЭЭР АЖИЛЛУУЛЖ БАЙНА.
2022-08-22Сүхбаатар аймгийн Баяндэлгэр сумын 200 ортой хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажилд хяналт хийж ажиллаж байна.
2022-07-01Геодезийн байнгын цэг тэмдэгтийн төрийн өмчийн тооллогын ажил
2022-06-28"Газар дэлхий" ХХК-наас аймгийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хээрийн судалгааны ажил хийгдэж байна.
2022-06-28Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Хот байгуулалт, дэд бүтцийн хорооны сонсгол, мэдээлэл өгөх, санал солилцох хурал боллоо.
2021-11-242021 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хэлэлцүүлэг
2021-11-18Уулбаян сумын ”240 хүний суудалтай Соёлын төв”
2021-11-18Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэлээ.
2021-11-1111 сардаа багтаж харьяа сумын газрын даамал, аймгийн ГХБХБГ-т хандан албан ёсны хүсэлтээ гарган газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрх бүхий этгээдийн шийдвэрээ гаргуулна уу.
2021-11-11Даян дэлхийн байгаль орчны сангийн буцалтгүй тусламжаар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам (БОАЖЯ), НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага (FAO), Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF) хамтран 2021-2026 онуудад “Дорнод Монголын хуурай хээрийн тогтвортой ландшафт, биологийн олон янз байдлын хамгаалал” төсөл (Дорнод хээрийн төсөл)-ийг Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар аймгийн 9 сумдад хэрэгжинэ.
2021-11-10СУМДЫН 2022 ОНЫ ГЗБ-ЫН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД САНАЛ ӨГӨХ ИРГЭД, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН АНХААРАЛД:
Санал асуулга

Танд манай сайтын шинэ загвар таалагдаж байнуу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР