албан тушаалын тодорхойлолт

2023-11-02Газрын даамал
2023-11-02Газрын дарга АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
2023-11-02Байгаль орчин, газар, геодези, зураг зүйн хяналтын улсын байцаагч
2023-11-02 Мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2023-11-02 Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2023-11-02Барилгын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
2023-11-02Суурь судалгаа, газрын мониторингийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2023-11-02Геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2023-11-02Газрын татвар, төлбөр, үнэлгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2023-11-02Кадастрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2023-11-02Газар зохион байгуулалт, төлөвлөлт, газар өмчлөлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
2023-11-01Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга
2023-11-01Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга
Санал асуулга

Танд манай сайтын шинэ загвар таалагдаж байнуу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР